Dizionari Furlan Talian

Dizionari dal Furlan al Talian basât sul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

par prep.

  1. prep. per
  2. prep. (di lûc, cun sens di destinazion) per
  3. prep. (di timp) per, entro
  4. prep. (di cause) per
  5. prep. (strumentâl) per
  6. prep. (finâl) per
  7. prep. (cun predicatîfs) per
  8. prep. (distributîf) per
  9. prep. (consecutîf) per
  10. prep. (tes operazions aritmetichis) per