Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

H sigl., simb.

 1. 1
  sigl. [TS] metrol. (in targhis automobilistichis, scriture che e indiche la Ongjarie) H
 2. 1
  simb. [TS] viabil. (te segnaletiche stradâl, scriture che e indiche che dongje al è un ospedâl) H
  2
  simb. [TS] chim. (scriture che e indiche l'idrogjen) H
  3
  simb. [TS] fis. (scriture che e indiche la intensitât di un cjamp magnetic) H
  (in mecaniche analitiche, scriture che e indiche la funzion hamiltoniane) H
  (in spetroscopie, scriture che e indiche une des riis di Fraunhofer dal spetri solâr) H
  (intun sisteme termodinamic, scriture che e indiche la entalpie) H
  4
  simb. [TS] fis., metrol. (scriture che e indiche l'henry) H