Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

cabaret s.m.inv.

 1. 1a
  s.m.inv. [CO] (locâl noturni li che si fasin spetacui anticonformiscj, massime senutis e cjançons satirichis) cabaret
  • il venerdì sera si va spesso al cinema o al cabaret, il vinars di sere si va dispès tal cine o tal cabaret
  1b
  s.m.inv. [CO] (spetacul anticonformist, massime di satire) cabaret
  • un attore di cabaret, un atôr di cabaret
  2
  s.m.inv. [CO] (sorte di plat larc di puartade) cabarè, guantiere
  • un cabaret di biscotti, un cabarè di biscots