Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

labirinto di specchi loc.s.m.

  1. 1
    loc.s.m. [CO] (zûc di parc di divertiments fat di un ambient là che a son tantis parêts dutis di spiei o di veris di dulà che si à di saltâ fûr) labirint di spiei
    • ho fatto un giro nel labirinto di specchi, o ai fat un zîr tal labirint di spiei