Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

lacunosamente av.

  1. 1
    av. [CO] (derivât di 'lacunoso') in maniere difetose, in mût difetôs, cun difiet, in maniere mancjante, in mût mancjant, cun mancjance, in maniere framentarie, in mût framentari, cun framentarietât, in maniere imperfete, in mût imperfet, cun imperfezion, in maniere incomplete, in mût incomplet, cun incompletece, in maniere insuficiente, in mût insuficient, cun insuficience, in maniere somarie, in mût somari, cun somarietât, altr.trad. imperfetementri, incompletementri, insuficientmentri, somariementri