Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

luttuosamente av.

  1. 1
    av. [BU] (derivât di 'luttuoso') in maniere dolorose, in mût dolorôs, cun dolôr, in maniere funeste, in mût funest, in maniere ferâl, in mût ferâl, cun feralitât, altr.trad. dolorosementri, feralmentri, funestementri