Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

quattordicesima s.f.

  1. 1
    s.f. [CO] (paie in plui di chê dai dodis mês e di chê in plui par Dicembar, prime paie suplementâr, che si da a Jugn) seconde paie suplementâr
    • il contratto comprende tredicesima e quattordicesima, il contrat al cjape dentri la paie suplementâr e la seconde paie suplementâr