Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

vale a dire loc.av.

  1. 1
    loc.av. [CO] (precisant miôr une afermazion a pene fate o par domandâ sclariments) ven a stâ, ven a stâi, vâl a dî, ven a dî
    • mi sono alzato presto, vale a dire alle sei, o soi jevât adore, ven a stâi a sîs
    • hai detto che arrivi tardi, vale a dire?, tu âs dite che tu rivis tart, vâl a dî?