Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

zaino 1 s.m.

  1. 1
    s.m. [CO] (sac di tele fuarte o di altri materiâl che si puarte daûr de schene cun spalins, doprât pal plui di soldâts, alpiniscj, escursioniscj, scuelârs e v.i. par puartâ robis) russac
    • nello zaino portava cibo, vestiti e una borraccia d'acqua, tal russac al veve mangjâ, vistîts e une buracje di aghe
    (sac che i scuelârs a metin libris e cuaders) sac di scuele
    • metti i libri nello zaino a vai a scuola, met i libris tal to sac di scuele e va a scuele