Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

zazzera s.f.

  1. 1
    s.f. [CO] (cjavei, massime di om, lassâts luncs) sassare, cjavelade
    (cjavei luncs e in disordin) sassare, cjavelade
    • vedi di pettinarti quella zazzera!, viôt di petenâti chê sassare o ancje chê cjavelade!