Sinonimi e Contrari Friulani

a plomp loc.

 1. [it. a, in squadra loc.av.] (a perpendicul)
 2. [it. al capello loc.av.] (precîs)
 3. [it. a pennello loc.av.] (a la perfezion) cheste scarpe e va a plomp
 4. [it. a picco loc.adi.inv., loc.av.] (cuntune inclinazion verticâl o cuasi) al è colât jù a plomp, a jerin sot dal soreli a plomp o ancje te plombe dal soreli
  (in verticâl e movintsi di corse di adalt a bas)
 5. mar. [it. a picco loc.adi.inv.] (di ancure, juste sot de prore)
 6. [it. a piombo loc.adi., loc.av.] (di alc, che al sta perpendicolâr) une parêt a plomp, jessi a fîl o ancje a plomp
 7. fig. [it. a piombo loc.adi., loc.av.] (cun grande velocitât dal alt al bas) si butarin jù a plomp
 8. fr. [it. aplomb s.m.inv.] (di tai vistîts, il colâ ben, il stâ ben dintor)
 9. cor. [it. aplomb s.m.inv.] (te danze, ecuilibri perfet e armoniôs che si rive a vê intune evoluzion o in posizion ferme)
 10. [it. a posto loc.adi.inv.] (ben sistemât, in ordin)
  (ancje loc.av.)
 11. [it. a posto loc.adi.inv.] (seri, daben)
 12. [it. appiombo s.m.] (cualitât di un vistît taiât in maniere che si adati perfet a cui che lu met)
 13. vet. [it. appiombo s.m.] (direzion dai membris di un cuadrupedi rispiet ae tiere)
 14. [it. a precipizio loc.adi.inv., loc.av.] (cuntune rive une vore erte) un scoi a plomp sul mâr
 15. [it. a precipizio loc.av.] (colant jù cun violence) vignî jù a plomp
 16. [it. a precipizio loc.av.] (une vore di corse)
 17. [it. a punto loc.adi.inv.] (in ordin, pront)
 18. [it. a strapiombo loc.adi.inv.] (dret verticâl su alc) une scoiere a plomp sul mâr
 19. [it. a verso loc.av.] (inte maniere juste)
 20. [it. come si deve loc.av.] (che al è educât)
 21. [it. in asse loc.adi.inv.] (in rie cul as di riferiment)
 22. [it. in quadro loc.av.] (in ordin) meti a plomp lis ideis
 23. [it. in quadro loc.adi.inv.] (par pandi che si è in salût, san, in buine cundizion fisiche)
 24. [it. perpendicolare adi.] (che al è a plomp) cheste parêt no je a plomp o ancje perpendicolâr
  sinonims
  dret, in pîts, verticâl
  (verticâl) la aste e je perpendicolâr o ancje a plomp
  sinonims
  dret, in pîts, verticâl
 25. [it. perpendicolarmente av.] (derivât di 'perpendicolare')
  sinonims
  cun perpendicolaritât, cun verticalitât, perpendicolarmentri, verticalmentri
  contraris
  con orizontalitât, in maniere orizontâl, in mût orizontâl, orizontalmentri
 26. [it. sano di mente loc.adi., loc.s.m.] (cu lis facoltâts mentâls che a funzioni regolârs)
 27. [it. spiovente adi.] (di lûs, che e ilumine scuasi in maniere verticâl)