Sinonimi e Contrari Friulani

coiar adi., s.m.

 1. [it. becero adi., s.m.] (che, cui che al è volgâr)
  sinonims
  grês, grubian, ignorant, maleducât, musan, ruspi, slavrât, volgâr
  contraris
  civilut, cortês, creançât, educât, fin, galandin, siôr, zentîl
 2. [it. becero adi.] (cence creance) une ande coiare
  sinonims
  grês, maleducât, musan, ruspi, ruspiôs, slavrât, triviâl, volgâr
  contraris
  civilut, cortês, creançât, educât, fin, galandin, siôr, zentîl
 3. [it. bifolco s.m.] (persone cence creance)
  sinonims
  boâr, cjastron, grês, ignorant, macôr, maleducât, mus, orgnan, sapan
 4. roman., ster. [it. burino1 adi., s.m.] (che al è grês, che nol è civîl e che al à manieris salvadiis)
  sinonims
  cjastron, grubian, salvadi, vilan
 5. fig., spres. [it. buzzurro s.m.] (persone grese, cence creance) chel coiar al è lât vie cence saludâ
  sinonims
  beolc, cjastron, grês, grubian, ignorant, incivîl, massangôs, salvadi, sclapeçocs, vilan
 6. [it. buzzurro adi.] (di une ande, che no à nissune creance) al à manieris un pôc coiaris o ancje grubianis
  sinonims
  beolc, campagnûl, cjastron, grês, incivîl, massangôs, salvadi, vilan
 7. spres. [it. cafone adi., s.m.] (di persone, di mût di puartâsi, di vistî, grês, volgâr) tu sês un coiar e vonde!
  sinonims
  beolc, bestie, boâr, cjastron, çoçul, grês, grobolan, grubian, ignorant, incivîl, ineducât, malcreançôs, maleducât, malegraciôs, malincreançât, mus, mustulin, nemâl, ordenari, ruspiôs, ruspit, sapan, sclapeçocs, tuntar, vilan, volgâr
  contraris
  civîl, cortesan, degnevul, dulinciôs, finet, lizadri, manierôs, zentîl
 8. [it. cafone adi.] (che al pant pocje finece) un capot coiar
  sinonims
  beolc, grês, grobolan, grubian, ordenari, slavrât, spampanon, triviâl
  contraris
  civîl, civilin, fin, finet, galandin, sutîl, zentîl, zentilin
 9. [it. cafonesco adi.] (di persone o di azion che si presente cun vilanie)
  sinonims
  ruspi
  contraris
  fin, finut, galandin
 10. spres. [it. montanaro s.m.] (persone pôc fine) chê persone no cognòs il galateu, al somee propit un coiar!
  sinonims
  salvadi, vilan
 11. [it. pacchiano adi., s.m.] (che, cui che nol à nissune finece) une cjamese coiare
  sinonims
  pacàs, scjassôs
  contraris
  elegant, fin, finet
 12. spres. [it. pecoraio s.m.] (persone ordenarie e cence creance) al è un coiar ignorant
 13. [it. primitivo1 s.m.] (persone che si compuarte in forme incivîl) i siei amîs a son coiars
  sinonims
  barbar, bestie, grês, ruspi
 14. [it. tanghero s.m.] (persone maleducade)
 15. [it. triviale adi.] (volgâr)
  sinonims
  malcreançôs, maleducât, malegraciôs, salvadi, volgâr
  contraris
  creançât, creançôs, educât, elegant, fin, rafinât
 16. [it. trivialone adi., s.m.] (che, cui che si compuarte in mût une vore triviâl)
  sinonims
  grubian, pecengul, sbocjassât, sclapeçocs
 17. fig., spres. [it. zappaterra s.m.inv.] (persone grese e ignorante)
 18. [it. zotico s.m.] (grês e cence creance)
  sinonims
  beolc, cjastron, grês, maleducât, malegraciôs, marzoc, mus, ordenari, sapan
  contraris
  civîl, civilin, cortês, creançôs, fin, finet, zentîl, zentilin
 19. [it. zoticone s.m.] (persone che e à une maniere di fâ cence finece e cence creance)
  sinonims
  cjastron, grubian
  contraris
  siôr