Sinonimi e Contrari Friulani

difindi v.

 1. [it. difendere v.tr.] (salvâ, tignî cdn. o alc lontan dal pericul)
  sinonims
  tignî cont, travuardâ, vuardiâ
  (cirî di no pierdi alc, di no fâsal puartâ vie) l'atlete al à cirût di difindi il risultât
  sinonims
  tignî cont, travuardâ, vuardiâ
 2. [it. difendere v.tr.] (sostignî cuintri aversaris) difindi un parê, difindi une argomentazion, difindi un principi
  sinonims
  justificâ, parâ, protezi, prudelâ, puartâ, pupilâ, sapontâ, scusâ, sostignî, travuardâ, vuardiâ
  contraris
  acusâ, assaltâ, danezâ, dâ sot, discomedâ, dissipâ, fracassâ, incolpâ, prejudicâ, ruvinâ, sassinâ, sbegaçâ, strucjâ, tacâ, vuastâ
  (discolpâ cdn., scusâlu)
  sinonims
  justificâ, protezi, prudelâ, puartâ, sapontâ, scusâ
  contraris
  acusâ, assaltâ, dâ sot, incolpâ, tacâ
  (tutelâ, travuardâ)
  sinonims
  parâ, pupilâ, sapontâ, sostignî, travuardâ, vuardiâ
  contraris
  danezâ, discomedâ, dissipâ, fracassâ, prejudicâ, ruvinâ, sassinâ, sbegaçâ, strucjâ, vuastâ
 3. [it. difendere v.tr.] (evitâ che alc si dissipi, si ruvini a contat cul polvar, cul aiar, e v.i.) difindi la piture de umiditât
  contraris
  danezâ, dissipâ, vuastâ
 4. sport [it. difendere v.tr.] (tal balon, ass., davuelzi la funzion de difese)
  contraris
  atacâ
 5. dir. [it. difendere v.tr.] (sostignî la reson di cdn. in judizi) difindi in apel
  contraris
  acusâ, aviersâ, contindi, contrastâ, fâ cuintri, incolpâ
 6. [it. guardare le spalle loc.v.] (protezi)
 7. fig. [it. proteggere v.tr.] difindi l'onôr de famee
  sinonims
  clucî, parâ, prudelâ, pupilâ, travuardâ, vuardâ
 8. [it. salvaguardare v.tr.] (dâ protezion, tutele) difindi il patrimoni naturâl
  sinonims
  cautelâ, mantignî, protezi, salvâ, sigurâ
 9. [it. schermare v.tr.] (dâ une difese, une protezion) difindi un politic des intrusions dai gjornaliscj te sô vite privade
  sinonims
  cautelâ, protezi
 10. [it. schermire v.tr.] (dâ une protezion, une difese) difindi un inocent di acusis injustis
  sinonims
  parâ, protezi