Sinonimi e Contrari Friulani

gnervôs adi., s.m.

 1. fig. [it. agitato adi.] (di cdn., ecitât, che nol è calm) al è agjitât o ancje gnervôs o ancje tirât pal esam che al à di sostignî
  sinonims
  ansiôs, aprensîf, irecuiet, preocupât, sbarlufît, stranît, temerôs
  contraris
  bon, calm, cidin, cuiet, frêt, impassibil, imperturbât, indiferent, pacât, pacheôs, pacific, pacjific, seren, trancuîl
 2. fig. [it. alterabile adi.] (di cdn., che si suste cun facilitât)
  sinonims
  fastidiôs, sustul, urtôs
 3. [it. inquieto adi.] (di cdn., che al è preocupât par alc o par cdn.) jessi gnervôs pal risultât di une prove
  sinonims
  afanât, aprensîf, canât, conturbât, cruziât, lambicât, pinsirôs, preocupât, signestri, tribulât
  contraris
  calm, cuiet, pacific, pacjific, seren, trancuîl
  (di voli, muse, espression e sim., che al pant preocupazion)
  sinonims
  afanât, aprensîf, canât, conturbât, cruziât, pinsirôs, preocupât
  contraris
  calm, cuiet, pacific, seren, trancuîl
 4. [it. irascibile adi.] (che si lasse vinci facilmentri de rabie)
  sinonims
  calorôs, fastidiôs, grim, grintôs, velegnôs
  contraris
  bon, calm, cidin, trancuîl
 5. [it. irrequietezza s.f.] (il jessi gnervôs, no cuiet)
  sinonims
  ansie, ansietât, ecitazion, esuberance, incuietudin, indissipline, tension, vivacitât
  contraris
  calme, cuiete, dissipline, fleme, pachee, serenitât, sflacje, trancuilitât
 6. [it. irritabilità s.f.inv.] (il jessi iritabil, il rabiâsi o sustâsi cun facilitât) cu la fadie al cres ancje il gnervôs
  sinonims
  gnervosetât, gnervosisim
  contraris
  calme, cuiete, impassibilitât, serenitât, trancuilitât
 7. [it. nervosismo s.m.] (stât di gnervosetât, di malcuietece) al à vût un sbroc di gnervôs
  sinonims
  aprension, bisighin, bulidure, conturbie, eletricitât, ferment, gnervin, impazience, irecuietece, malcuietece, malpazience, maneç, messedament, remenament, sbisiament, sbisighin, sbulie, scalmane, sgripieç, smalitament, smaneç, smaniament, smanie, sustament, tarme, tirament
  contraris
  bonace, calme, cuiete, cuietece, pachee, pâs, recuie, serenitât, sflacje, trancuilitât
  (gnervosetât e baticûr spartîts di plui personis) al è gnervôs ator
  sinonims
  conturbie, eletricitât, ferment, impazience, irecuietece, malcuietece, malpazience, maneç, messedament, sbisiament, sbulie, sgripieç, smalitament, smaneç, smaniament, smanie, tirament
  contraris
  bonace, calme, cuiete, cuietece, pachee, pâs, recuie, serenitât, sflacje, trancuilitât
 8. [it. nervoso adi.] (che al à a ce fâ cui gnerfs) il sisteme gnervôs centrâl
  (spec. in riferiment a stâts mentâi)
 9. [it. nervoso adi.] (che al à caratar di sei in agjitazion e di rispuindi in forme agressive par un nuie) al è un gnervôs e al è miôr nancje butâi la peraule
  sinonims
  agjitât, iritabil, malcuiet, spasimât, spirtât
  contraris
  calm, cuiet, lemit, pacheôs, pacific, pacjific, seren
  (che al è in stât di agjitazion) al jere gnervôs pal esam
  sinonims
  spasimât, spirtât
  contraris
  calm, cuiet, lemit, pacheôs, pacific, pacjific, seren
 10. [it. nervoso adi.] (che al mostre gnerf)
  contraris
  calm, cuiet, trancuîl
 11. [it. nervoso adi.] (che al è di rispueste svelte e rapide cui moviments)
  sinonims
  energjic, rapit, saltarin, svelt
 12. fig. [it. nervoso adi.] (di stîl leterari, che al à frase curte, che e môf la atenzion di continui)
  (di stîl di piture, cuntune prevalence di liniis marcadis e rotis)
 13. [it. nervoso adi.] (dal cuarp uman o di une sô part, che si presente sut e al mostre dute la gnervadure)
  sinonims
  gaiart, saltarin, sclagn
 14. fam. [it. nervoso s.m.] (dome tal sing., stât di malcuietece) vuê o ai un gnervôs o ancje un gnervin che no ti dîs!, spietâ mi à fat vignî sù un gnervôs di chei
  sinonims
  gnerf
 15. econ. [it. nervoso adi.] (che al mostre tancj mudaments une vore imburîts)
  sinonims
  balarin, instabil
 16. bot. [it. nervoso adi.] (di une fuee cun tantis gnervaduris)
 17. [it. nervoso adi.] (di une cjar plene di gnervuts o di fibris duris)
  sinonims
  gnervin, stielôs
 18. marang. [it. nervoso adi.] (di un len mâl stagjonât, che si imberle, si plee)
 19. coloc. [it. stress s.m.inv.] (tension gnervose, massime par un stîl di vite masse svelt e impegnât)