Sinonimi e Contrari Friulani

scurtâ v.

 1. [it. abbreviare v.tr.] (fâ che alc al duri di mancul)
  contraris
  slungjâ
 2. [it. abbreviare v.tr.] (taiâ une peraule doprant une sigle) lis formulis par scurtâ lis peraulis
 3. metr. [it. abbreviare v.tr.] (inte metriche classiche, sostituî cuntun scurtament)
 4. [it. accorciare v.tr.] (ridusi la lungjece)
  sinonims
  staronzâ, taiâ
  contraris
  slungjâ
  (taiâ un toc) o ai di scurtâ i cjavei
  sinonims
  staronzâ, taiâ
  contraris
  slungjâ
 5. [it. accorciare v.tr.] (fâ alc plui curt di ce che al è) e à di sei une maniere par scurtâ la strade
  contraris
  slungjâ, sprolungjâ, tirâ indenant, tirâ in lunc
 6. fig. [it. alleggerire v.tr.] (liberâ di ce che al è di plui) si varès di taiâ o ancje di scurtâ l'articul
  sinonims
  disfueâ, slizerî
  contraris
  impenzî, ingriviâ
 7. fig. [it. asciugare v.tr.] (fâ curt, essenziâl, sintetic)
  sinonims
  strucâ
 8. [it. raccorciare v.tr.] (fâ deventâ plui curt) scurtâ lis maniis de cjamese, scurtâ il test di un articul
 9. [it. ridurre v.tr.] (puartâ a une dimension minôr, fâ plui piçul, mancul larc) scurtâ un articul di gjornâl masse lunc
  sinonims
  calâ, dâ jù, diminuî, infissî, ristrenzi, scarmî, sminuî, staronzâ, strenzi, suiâ, taiâ
  contraris
  aumentâ, cressi, dismolâ, dopleâ, incressi, ingruessâ, insiorâ, inzontâ, parâ sù, rionzi, slargjâ, slavrâ, slungjâ
 10. [it. scorciare v.tr.] (fa deventâ plui curt, ridusi la lungjece di alc) scurtâ une cotule
  contraris
  slungjâ
 11. [it. scorciare v.tr.] (fâ plui curt un percors cjapant une strade plui curte)
  sinonims
  taiâ
  contraris
  slungjâ
 12. [it. scorciare v.tr.] (fâ plui curt il timp di une operazion, di une cundizion o de vite stesse)
  sinonims
  taiâ
 13. [it. scorciare v.tr.] (fâ deventâ plui curt un test) scurtâ une conte
 14. fig. [it. sfrondare v.intr., v.tr.] (gjavâ ce che al è in plui, soredut di un test, di un discors e simii)
  contraris
  slargjâ, slungjâ
 15. [it. spuntare1 v.tr.] (scurtâ un tic taiant la ponte o lis pontis) scurtâ i cjavei
  sinonims
  cerpî
 16. fig. [it. stringere v.tr.] (meti in struc, sintetizâ) scurtâ la introduzion
  sinonims
  riassumi, sintetizâ, staronzâ, strucâ
  contraris
  slungjâ, sprolungjâ, tirâle in lunc