Sinonimi e Contrari Friulani

strapaçâ v.

 1. [it. fare la parte loc.v.] (cridâ cdn.)
 2. [it. lavare il capo loc.v.] (sberlâ cdn. par alc che al à mancjât) cuant che al è tornât cjase tant tart il pari i à ben lavât il cjâf o ancje lu à strapaçât
 3. [it. malmenare v.tr.] (criticâ a fuart ancje cence motîf)
  (interpretâ in maniere no corete) strapaçâ une poesie
 4. [it. malmenare v.tr.] (sunâ mâl)
  sinonims
  gratâ
  (fevelâ mâl)
  sinonims
  gratâ
 5. [it. maltrattare v.tr.] (doprâ cence cure) no stâ a strapaçâ chei imprescj, a son delicâts
  sinonims
  ruvinâ, vuastâ
  contraris
  curâ, rivuardâ, salvâ, tignî ben, tignî vuardât, tratâ ben
 6. [it. rivoltare come un calzino loc.v.] (sberlâ a un par ce che al à fat)
 7. [it. strapazzare v.tr.] (maltratâ, criticâ, costumâ cun tristerie) nol à savude une rispueste e il mestri lu à strapaçât
  sinonims
  petenâ, sopressâ
 8. [it. strapazzare v.tr.] (doprâ cence rivuart, fruiâ) cîr di no strapaçâ chê gjachete
 9. [it. strapazzare v.tr.] (praticâ mâl une art, une dissipline, meti in vore alc cence cure, cence serietât)
  sinonims
  remenâ
 10. gastr. [it. strapazzare v.tr.] (fâ un ûf in padiele rompintlu e remenantlu)