Sinonims e Contraris Furlans

cumò av.

 1. [it. adesso av., inter.] (in chest moment) cumò no pues fevelâ al telefon
  sinonims
  dal moment, daurman
  enf. (par mostrâ delusion e fastidi) cumò sì ve che no pues plui fâ nuie!
  enf. (par mostrâ indecision, domandâsi ce fâ) e cumò ce fasìno?
  (tant che interiezion, in rispueste a une clamade)
  sinonims
  dal moment, daurman
 2. [it. adesso av.] (par dî che al è sucedût che al è pôc) al jere culì a pene cumò o ancje cumò denant
  sinonims
  maimodant, modant
 3. [it. adesso av.] (par dî che al sucedarà ca di pôc) al varès di rivâ cumò
  sinonims
  cumò cumò, dal moment, daurman
 4. [it. adesso av.] (dal moment, di bot) o ven cumò
  sinonims
  subit, subite
 5. [it. ora2 av.] (ta chest moment storic) chês tecnologjiis cumò a son passadis
  sinonims
  al dì di vuê, aromai, in cumò, in dì di vuê, in presint, in vuê, in zornade di vuê, vuê, vuê dì
 6. [it. ora2 av.] (za fa un moment) le ai viodude cumò denant, i ai fevelât cumò denant
  sinonims
  cumò cumò, maimodant, modant, za, za fa
 7. [it. ora2 av.] (ca di un moment) cumò al tacarà il spetacul
  sinonims
  a moments, ca di un moment
 8. [it. ora2 av.] (di chi indenant) sperìn che cumò no sedin plui problemis, cumò al ven il dificil
  sinonims
  di ca indenant, di culì indenant, passe chi
  (in frasis interogativis) e cumò?, e cumò, ce fasìno?
 9. [it. ora2 av.] (par indicâ contemporaneitât intal passât) il brut timp si jere bonât, cumò si podeve lâ fûr
  sinonims
  alore
 10. [it. ora2 av.] (cun valôr inter., tant che rispueste a di un riclam)
  sinonims
  dal moment
 11. [it. ora2 av.] (al rinfuarcìs un comant o une esortazion) cumò scoltimi ben!
 12. [it. ora2 av.] (par pandi alternance) cumò a levin sù, cumò a levin jù
  sinonims
  ce
 13. [it. qui av.] (par une indicazion temporâl dal timp stes de situazion dal subiet o di cui che al fevele) cumò o feveli jo, al è il gno argoment
  sinonims
  acà, achì, aculì, ad achì, ca, chi, culì