Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

homunculus s.m.inv.

  1. 1
    s.m.inv. [TS] alch. lat. (piçule creature cun aspiet uman e cun podês sorenaturâi, che i alchimiscj a pensavin di rivâ adore a creâ in laboratori) homunculus
    2
    s.m.inv. [TS] med. lat. (scheme des funzions motoriis o sensitivis controladis des zonis de scuarce cerebrâl) homunculus