Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

acciaccare v.tr.

 1. 1
  v.tr. [CO] (pressâ alc deformantlu, ruvinantlu) scliçâ, fracâ, altr.trad. macâ, macjâ, macolâ
  • non acciaccare la scatola di cartone, no stâ a scliçâ la scjate di carton
  2
  v.tr. [CO] fig. (fâ deventâ plui debil, plui vulnerabil) butâ jù, magagnâ
  • l'influenza l'ha acciaccato, la influence lu à butât jù
  • lo ha acciaccato con una pedata, lu à magagnât cuntune pidade